2017qq分组网站logo
QQ分组网,每日发布更新最优质的QQ分组2017最新版内容!
  • |||
相关QQ分组推荐:||||

     会

     耐

     莪

     一

     辈

     子   ≮安之

     吗       若素≯

└──┘

          ┏┓

   ,╱◥██◣

    |田|田田|

    ╬╬╬╬╬╬

 

   我们该有个家

   这┼──

    1份疼噯。

    1份寵噯。

    1份垨護。

    1份眞情。

    ──┼

  该给谁¤_¤

 ████████

∷∷∷∷∷∷∷

回忆、

只会让人更心碎

════════

纠缠、

只会让人更痛苦

∷∷∷∷∷∷∷

等待、

只是自己的借口

════════

离开、

是我最好的选择

┏━亲爱的━┓

┃╭╥----╥╮┃

┃┊我    "┋┃

┃┊不   别┋┃

┃┊会    嫌┋┃

┃┊爱    弃┋┃

┃┊伱    ,qq分组,┋┃

┃┊很    就┋┃

┃┊久    这┋┃

┃┊      辈┋┃

┃┊      子┋┃

┃┊      而┋┃

┃┊      已┋┃